Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l'informem sobre la política de protecció de dades de Absis Immobles en compliment de la nova Llei Europea RGPD. Aquesta companyia no vendrà, cedirà ni distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, tret que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial. 

Absis Immobles, S.L. està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem sistemes de seguretat i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.

El nostre lloc web podrà recollir informació personal sobre el seu nom, informació de contacte: adreça de correu electrònic i número de telèfon. Així mateix quan sigui necessari es requerirà informació específica per a poder contactar amb vostè de manera més detallada i poder proporcionar-li informació en relació a algun immoble, o per a procedir a la venda de l'immoble.

Responsable del tractament

Identitat: ABSIS Immobles, S.L. (Grup ABSIS)
Adreça: Muralla de Sant Llorenç, 34, 1-2 08302-Mataró
Telèfon: 935406530
Correu electrònic: info@grupoabsis.com

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de Absis Immobles.

Amb quina finalitat es tractaran les dades?

ABSIS tracta la informació que ens faciliteu les persones interessades amb la finalitat de gestionar el servei que us prestem i informar-vos de la nostra activitat. El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d'usuaris i mantenir-los informats.  És possible que siguin enviats correus electrònics a través del nostre lloc amb noves promocions, i una altra informació relacionada amb l'evolució de les nostres cases i pisos, que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l'adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. Amb les vostres dades, no elaborarem perfils comercials ni prendrem decisions automatitzades sobre la base de les vostres dades. 

Quant temps conservarem les dades?
Les dades personals que ens proporcioneu a través dels nostres formularis web o newsletter, es conservaran mentre es mantingui la relació entre totes dues parts, durant el termini de prescripció de les obligacions tributàries o legals, o fins que ens sol·liciteu la supressió d'aquests. Una vegada passats aquests terminis, les dades seran eliminades per esborrat electrònic i, les dades en format paper, per destrucció en màquina destructora. 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per al tractament de les vostres dades és d'interès legítim del responsable del tractament, per als antics clients o proveïdors; relació de tipus contractual, en el cas de clients o sol·licitants d'informació.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals no es comunicaran a cap empresa ni es utilitzarán per a cap altra finalitat, excepte que ens ho autoritzeu de manera expressa o quan sigui necessari per a complir amb una obligació legal.

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir informació d'aquesta empresa sobre si estem tractant dades personals d'ella o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a exercir o defensar reclamacions. Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting o publicitat, inclòs l'elaboració de perfils. En virtut del dret a la portabilitat, els interessats també tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable o empresa.

Com es poden exercir aquests drets?
Mitjançant un escrit dirigit a:
ABSIS Immobles, S.L.
Muralla de Sant Llorenç, 34, 1-2
(08302) Mataró

Mitjançant el formulari electrònic disponible en:
https://www.grupoabsis.com

Mitjançant petició enviada al mail:
info@grupoabsis.com

Quines altres vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) “.